Documente necesare si criterii de acordare stimulent educational

Documente necesare si criterii de acordare stimulent educational

DOCUMENTE NECESARE SI CRITERII DE ACORDARE STIMULENT EDUCATIONAL

Beneficiarii de stimulent educational sunt copii cu virsta minima implinita de 3 ani si virsta maxima  6 ani. Copilul care implineste varsta de 6 ani pe parcursul anului scolar  beneficiaza de tichet educational  pana la sfarsitul anului scolar .

Familiile care au in intretinere copii cu virste intre  3 si 6 ani , care sunt inscrisi la Gradinita se incadreaza la stimulent educational daca sunt indeplinite ,cumulativ  urmatoarele conditii :

  • familiile realizeaza un venit net lunar pe membru de familie de pina la 284 lei.
  • copilul/copii sunt conditionati de frecventa zilnica la gradinita conform programei scolare  structurata pe fiecare an scolar in parte , cu exceptia absentelor motivate
  • Se considera absente motivate urmatoarele cazuri  cu conditia ca acestea sa nu depaseasca 50% din zilele de gradinita din luna respectiva:(- absente medicale  cu prezentarea scutirii  cu parafa medicului  de familie/ specialist dupa caz,  precum si invoiri in limita a 3 zile pe luna cu conditia anuntarii cadrului didactic.

Beneficiarul tichetului este copilul iar titularul este reprezentantul familiei , respectiv reprezentantul legal al copilului.
Tichetul se acorda lunar   pe perioada anului scolar septembrie-iunie si are o valoare de 50 lei.
Cererea  privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichet se depune la sediul Primariei  Gradistea de catre reprezentantul familiei (unul dintre parintii copilului)  insotita  de urmatoarele documente:

  • documente de identitate pentru toti membrii de familie ( C.I./B.I. ; CERTIFICAT NASTERE , CERTIFICAT CASATORIE UNDE ESTE CAZUL)
  • adeverinta privind veniturile din luna anterioara depunerii cererii ( adeverinta salariu , talon pensie , talon pensie alimentara s.a.)
  • nu se i-au in calcul veniturile incasate sub forma de ajutor social , alocatie pentru sustinerea familie , ajutor incalzire , indemnizatii persoane cu handicap , alocatii de stat , ajutoare de stat acordate pentru activitati agricole din fonduri publice si fonduri externe nerambursabile , sumele primite din activitatea de zilier , burse scolare , bani de liceu , ajutoare de urgenta primite de la bugetul de stat sau bugetul local…)
  • Adeverinta de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Braila privind veniturile impozabile anuale , pentru ambii parinti /parinte unic sustinator ,dupa caz v-a fi solicitata de catre Primaria Gradistea ANAF Braila prin programul PATRIMVEN

Adeverinta eliberata de catre Scoala Profesionala Emil Dragan Gradistea privind doavada inscrierii copilului la gradinita si a frecventarii cursurilor.

braila_anofm_ro

ANOFM Braila

e-guvernare_ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

primariabraila_ro

Primaria Braila

presidency_ro

Presedintele Romaniei

cdep_ro

Camera Deputatilor

gov_ro

Guvernul Romaniei