Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Acte necesare pentru inscrierea / scoaterea din evidenta a unui autoturism

Pentru inscrierea unui autoturism atat pentru persoane fizice cat si pentru persoane juridice la Administraţia Financiara sunt necesare urmatoarele acte:

-copie cartea de identitate a autoturismului

-actul de proprietate al autoturismului(contract de vânzare cumparare sau factura fiscala)

-copie buletin/carte de identitate

-declaraţia pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport

Taxa de inmatriculare a autoturismului se stabileşte in funcţie de masa maxima autorizata a acesteia(pana la 3500kg=52ron;peste 3500kg=104ron).Impozitul se stabileşte in funcţie de capacitatea cilindrica a autoturismului.

Pentru scoaterea din evidenta a unui autoturism de la Administraţia Financiara unde este inscris sunt necesare urmatoarele acte:

-declaraţia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport

-fisa de inmatriculare auto

-certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale din care sa rezulte achitarea datoriilor la zi

-certificat de radiere din circulaţie eliberat de catre Serviciul Circulaţie din cadrul Inspectoratului de Politie in original