Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Acte necesare

Asistent personal

– copie B.I. asistent personal;
– copie B.I. persoana cu handicap sau C.N.P. dupa caz;
– cazier judiciar;
– fisa medicala;
– copie act studii;
– copie certificate grad de invaliditate a persoanei cu handicap;
– aviz DGASPC Braila în cazul solicitarilor noi;
– angajament la notar al asistentului personal.

Ajutor social

– copie B.I. sot/sotie;
– copie certificat nastere ale copiilor;
– copie livret de familie;
– certificatul de casatorie;
– hotarârea definitiva de încuvintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
– actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
– acte din care sa rezulte ca un membru al familiei urmeaza o forma de învatamânt;
– acte din care sa rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întretinere;
– dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei;
– cupon pensie;
– adeverinta salariat;
– adeverinta somaj;
– adeverinta rol;
– adeverinta fisc.

ALOCATIA DE STAT

-copie buletin sot, sotie
– copie certificat nastere copil
– crere tip
– dosar cu sina