Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Documente eliberate de cadastru şi actele necesare

1.     EMITERE TITLU DE PROPRIETARE

·        Cerere titular

·        Adeverinţă cu suprafaţa de teren – registrul agricol

·        Copie buletin solicitant

·        Copie buletin pentru titulari ori certificat de deces (dacă este cazul)

·        Plan de amplasament

·        Delimitare în urma măsurătorii.

2.     ANEXELE 5,6 ŞI 17

·        Cerere solicitant

·        Copie după titlul de proprietate

3.     CERTIFICAT DE URBANISM

·        Cerere tip

·        Copie carte funciară

·        Copie act de proprietate

·        Copie buletin solicitant/proprietar

·        Taxă – în funcţie de suprafaţa de teren

·        Plan de situaţie

4.     ADEVERINŢĂ DE PLAN URBANISTIC GENERAL

·        Cerere titular

·        Copie act de proprietate

5.     AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

·        Cerere tip

·        Proiect

·        Acte de proprietate în 2 exemplare

·        Copie buletin(e) proprietar(i)

·        Taxă în funcţie de valoarea de deviz

·        Copie cartea funciară

·        Avize solicitate prin certificatul de urbanism.

6.     MĂSURĂTORI ŞI ÎNTOCMIRE PLANURI CADASTRALE

·        Cerere titular

·        Copie după actul de proprietate (unde există).