Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Taxa pentru eliberarea certificatelor , avizelor si a autorizatiilor

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in functie de suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism

pana la 150mp.inclusiv 2  lei
intre 151-250 mp 3 lei
intre 251-500mp 4 lei
intre 501-750 mp 5 lei
intre 751 mp si l000mp 6 lei
peste 1000 mp 6  lei + 0.01 lei/mp ptr.fiecare mp care depaseste 1000 mp
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari 8 lei / mp afectat
Taxa pentru elib.autoriz.de construire chioscuri,tonete,cabine,spatii de expunere,situate pe caile si in spatiile publice.precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj a firmelor si reclamelor 8 lei/mp de construcţie
Taxa pentru elib.unei autorizaţii privind lucrările de racorduri  si branşamente la reţele publice de apa,canalizare,gaze termice,energie electrica,telefonie,si televiziune prin cablu 12 lei/record
Taxa pentru avizarea certif.de urbanism de către comisia de urbanism si amenajarea teritoriului,de către primari sau de structurile de spec.din cadrul cons.jud. 14 lei
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 9 lei
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice in mediul rural 14 lei
pt vizarea autorizatiei 8 lei
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare sanitara 18 lei
Taxa pentru eliberarea certificatului de producător 40 lei
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizaţiei privind desfăşurarea de activităţi de alimentaţie publica 131 lei
Taxa pentru eliberarea de copii de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri,deţinute de consiliile locale 14 lei/mp sau fracţiune de mp

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate:lei/mp sau fracţiune de mp

  • in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica  – 30 lei
  • in cazul oricarui panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate  – 22 lei

IMPOZITE PE SPECTACOLE

Manifestare artistica sau activitate distractiva:

  • in cazul videotecilor    2 lei/mp
  • 2.in cazul discotecilor    3 lei/mp

Sanctiuni

Sancţiunile prevăzute la articolele 294 alin.(3) si(4) se stabileşte limita inferioara;

Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr.l 17/1999,sunt cele din tabloidul de la punctul 11 ,cap. L,11,111,IV.1V l,V,din HGR 956/2009