Reabilitare Scoala "Emil Dragan"

Extindere si reabilitare scoala “Emil Dragan”

Extindere si reabilitare scoala “Emil Dragan”

Lucrari reabilitare ScoalaProiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Programul Operational Regional 2007-2013
Axa prioritara 3 – “Imbunatatirea Infrastructurii Sociale”

DOMENIUL DE INTERVENTIE

Domeniul major de interventie 3.4 – “Reabilitarea / Modernizarea / Dezvoltarea si Echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua”.

GALERIE FOTO: Lucrari de reabilitare Scoala “Emil Dragan”

OBIECTIVUL GENERAL

 • imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie, a dotarii scolii cu clasele l-VIII din comuna Gradistea, judetul Braila, pentru asigurarea unui proces educational la standardele europene si a cresterii participarii populatiei scolare la procesul educational.

OBIECTIVELE SPECIFICE

 • Asigurarea in bune conditii a desfasurarii actului educational in cadrul scolii cu clasele I-VIII din comuna Gradistea, judetul Braila, prin extinderea spatiilor destinate invatamantului;
 • Imbunatatirea accesului populatiei de varsta scolara din comuna Gradistea, judetul Braila, la educatie prin cresterea capacitatii de preluare a elevilor in cadrul scolii cu clasele I-VIII;
 • Cresterea calitatii actului educational prin modernizarea spatiilor de invatamant precum si prin utilizarea de echipamente IT performante ;
 • Conformarea cu prevederile legislatiei in vigoare cu privire la organizarea si functionarea unitatilor de invatamant scolar si gimnazial;
 • Reducerea cheltuielilor pentru repararea si dotarea scolii cu echipamente IT;
 • Asigurarea realizarii eficientei energetice a cladirii.

BENEFICIARI:

 • Elevii scolii cu clasele I- VIII din comuna Gradistea , judetul Braila, atat cei care frecventeaza cursurile scolare cat si cei viitori, ce provin din comuna Gradistea, dar si din localitatile invecinate.
 • Personalul didactic si auxiliar angajat al scolii cu clasele I-VIII din comuna Gradistea, judetul Braila, datorita imbunatatirii conditiilor de desfasurare a procesului educational (in spatii extinse, modernizate si dotate cu echipamente IT performante si mobilier modern)
 • Beneficiarii locurilor de munca generate pe durata implementarii proiectului, in numar de max. 15 persoane, ce vor fi angajati in constructii (muncitori, maistri, etc.)
 • Unitatea Administrativ Teritoriala Gradistea prin reducerea presiunii financiare in directia conformarii conditiilor de desfasurare a activitatilor scolare cu noile reglementari ale legislatiei armonizate.

Scoala
Beneficiarii indirecti ai proiectului vor fi:

 • Inspectoratul Scolar Judetean Braila
 • Institutiile de invatamant de nivel superior celui primar si gimnazial (ex. liceal, profesional,complementar, postliceal si tehnic de maistri)
 • Institutii de invatamant similar ce vor beneficia in urma activitatii de diseminare a rezultatelor proiectului.

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

 • Realizarea investitiei in conformitate cu prevederile Studiului de Fezabilitate si ale Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitii
 • Promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului
 • Managementul general al proiectului
 • Managementul financiar al proiectului

Lucrari de reabilitare Scoala

REZULTATELE ESTIMATE ALE PROIECTULUI Sl IMPACTUL ASTEPTAT

Prin implementarea proiectului se urmareste ca principal rezultat realizarea unui spatiu modern adecvat dotat cu echipamente performante, in vederea desfasurarii activitatii in cadrul Scolii cu clasele I-VIII ” Emil Dragan” din comuna Gradistea, judetul Braila. Acestui rezultat i se subsumeaza urmatoarele rezultate directe principale, corespunzatoare implementarii activitatilor din proiect:

 • Realizarea investitiei in conformitate cu prevederile documentatiilor tehnice aprobate
 • Achizitionarea de echipamente IT performante

Rezultatele induse pe termen mediu:

 • Cresterea frecventei scolare cu 6%
 • Cresterea cu 5% a accesului la educatie pentru copiii proveniti din familiile dezorganizate
 • Reducerea cu 20% a consumlui de energie in scoala
 • Reducerea cu 2% a abandonului scolar

Pentru mai multe informatii consultati echipa de implementare a proiectului la :

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA GRADISTEA JUDETUL BRAILA

Email: pgradistea@yahoo.com sau secretariat@primariagradisteabraila.ro

Telefon/Fax: 0239-615.658

ADR Sud-Est

Portalul Programului Operational Regional: www.inforegio.ro

ADR Sud-Est

Tel: 0239-611.086; 0339-401.019/20

Fax: 0339-401.017; www.adrse.ro

Investim in viitorul tau!

Regio

Ultimele imagini adaugate in galeria foto:


Pentru a vizualiza mai multe imagini vizitati galeria foto de mai jos!

GALERIE FOTO: Lucrari de reabilitare Scoala “Emil Dragan”

braila_anofm_ro

ANOFM Braila

e-guvernare_ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

primariabraila_ro

Primaria Braila

presidency_ro

Presedintele Romaniei

cdep_ro

Camera Deputatilor

gov_ro

Guvernul Romaniei