Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Functionarea serviciului de asistenta sociala

Pentru asigurarea aplicarii politicilor sociale in domeniul protectiei copilului,familiei,persoanelor varstnice,persoanelor cu handicap,precum si a altor persoane,grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala, autoritatile administratiei publice locale infiinteaza si organizeaza servicii publice de asistenta sociala.social

Autoritatile administratiei publice locale raspund de infiintarea, organizarea si furnizarea serviciilor sociale.Consiliile locale ale municipiilor,oraselor si comunelor infiinteaza, in subordinea lor,serviciul de asistenta sociala, la nivel de directie sau, dupa caz, serviciu,cu urmatoarele atributii principale:

  • identifica nevoile sociale ale comunitatii si le solutioneaza in conditiile legii
  • raspunde de infiintarea,organizarea si furnizarea serviciilor sociale primare
  • dezvolta si gestioneaza servicii sociale specializate,dupa caz, in conditiile legii
  • incheie conventii de parteneriat si initiaza programe de colaborare cu alte autoritati locale, institutii publice si private,structuri asociative,precum si cu institutii de cult recunoscute de lege, pentru furnizarea serviciilor sociale dezvoltate, in conformitate cu nevoile locale identificate si cu prevederile planului judetean de actiune:
  • furnizeaza informatiile si datele solicitate de serviciul public de asistenta sociala judetean, precum si de autoritatile publice centrale cu responsabilitati in domeniu
  • elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare nationala si internationala in domeniu
  • elaboreaza si propune consiliului local al orasului proiectul de buget annual pentru sustinerea serviciilor sociale si a altor masuri de asistenta sociala, in conformitate cu planul de actiune propriu.