Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Impozit pe mijloace de transport

Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanica se calculează in funcţie de tipul mijlocului de transport si capacitatea cilindrica a acestuia pentru fiecare 200 cm cubi sau fracţiune din aceasta conform
tabelului de la art.263 al.(2) din H.G. 1861/2006

Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone,impozitul se calculează conform art.263 alin.(4) din H.G. 1861/2006.in cazul unei combinaţii de autovehicole(un autovehicul
articulate sau tren rutier) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12
tone,impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul
existent la articolul 263 alin(5) din HG 1861/2006._______________

Nr.crt

Tipul de autovehicole

Suma in lei pentru fiecare grupa de 200 cmc sau fractiune aceasta valabile pentru 2011
1 Motorete,scutere,motociclete si autoturisme cu capacit.cil.

de pana la 1600 cm.cubi inclusiv

9
2 Autoturisme cu capacit.cil.

intre 1601cmc si 2000 cm.cubi inclusiv.

19
3 Autoturisme cu capacit.cil intre 2001 si 2600 cm.cubi inclusiv 78
4 Autoturisme cu capacitate.cil.intre 2601 si 3000 cm.cubi inclusiv 156
5 autoturisme cu capacit.cil. peste 3001 cm.cubi 313
6 Autobuze,autocare,microbuze 26
7 Alte autovehicule cu masa totala max.autoriz.de pana la 12 tone inclusive,precum si autoturisme de din prod.interna 32
8 Tractoare înmatriculate 19

REMORCI , SEMIREMORCI SAU RULOTE

Masa totala maxima autorizata Impozit 2011

pana la 1 tona inclusiv

9

peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

31

peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone

49

peste 5 tone

59

Taxele pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone,sunt cele prevăzute la art.263,alin(4) din HGR.956/2009,si pentru combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone.sunt cele prevăzute la art 263 alin(5) din HGR 956/2009.