Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Impozit teren extravilan

Pentru calcularea impozitului pe terenul extravilan se menţine zonarea aprobata in anul
2006 prin HCL________ /2006,respectiv:

Zona A – pasune

Zona B – vie

Zona C – teren arabil si celelalte categorii necuprinse in primele 2 categorii

Nr.crt Categ de folosinta Satul Rang Zona lei / ha Coef. corectie Valoare impozit lei / ha 2011
1 Teren cu constructii Gradistea IV A 29 1.10 32.00
Ibrianu V B 26 1.00 26.00
Maraloiu V C 24 1.00 24.00
2 Arabil Grădiştea IV C 42 1.00 42.00
Ibrianu V C 42 1.00 42.00
Maraloiu V C 42 1.00 42.00
3 Pasune Grădiştea IV A 26 1.10 29.00
Ibrianu V A 26 1.05 28.00
Maraloiu V A 26 1.05 28.00
4 Vie pe rod Grădiştea IV B 50 1.05 53.00
Ibrianu V B 50 1.05 53.00
Maraloiu V B 50 1.05 53.00
5 Pădure sau alt teren

cu vegetaţie forestiera

Grădiştea IV C 11 1.00 11.00
Ibrianu V C 11 1.00 11.00
Maraloiu V C 11 1.00 11.00
6 Teren cu apa,altul decât cel cu amenaj.piscicole Gradistea IV C 2 1.00 2.00
6 Teren cu amenajari piscicole Grădiştea IV C 26 1.00 26.00