Informatii privind drepturile si obligatiile familiilor cu copii in intretinere

Informatii privind drepturile si obligatiile familiilor cu copii in intretinere

Compartimentul de asistenta sociala indeplineste urmatoarele roluri:

a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială,
precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea
datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al
ministrului muncii şi justiţiei sociale;
b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii de
asistenţă socială pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi
acordă aceste servicii şi/sau beneficii de asistenţă socială, în condiţiile legii;
e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi
obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan
local;
f) asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului
de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a
comportamentului delincvent;
g) vizitează periodic la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi
beneficii de asistenţă socială şi urmăreşte modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi
familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de
protecţie specială, în condiţiile legii;
i) urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită
drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de
protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;
j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul
protecţiei copilului şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest
domeniu;
k) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia
copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea de către părinţii apţi de muncă a
acţiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială.

INFORMATIILE COMPLETE SE GASESC IN DOCUMENTUL PDF ATASAT.

braila_anofm_ro

ANOFM Braila

e-guvernare_ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

primariabraila_ro

Primaria Braila

presidency_ro

Presedintele Romaniei

cdep_ro

Camera Deputatilor

gov_ro

Guvernul Romaniei